Pozsony, 1790. november 30. – Buda, 1848. szeptember 28.

„Győzzük le hiúságunkat, és hódoljunk a rend előtt.”

Pozsonyi palota. Móri kastély. Az ulánusok. Hadnagy, főhadnagy, őrnagy, vezérőrnagy, altábornagy. Még egy Terra Incognita. Magyarország Európában. Elfogulatlan nézetek. Az új alkotmánynak inkább ellensége, mint barátja. Jelačić és Batthyány. A budai hajóhíd… Lamberg Ferenc rövid életrajza »

Könyvtár

Lamberg Ferenc: Elfogulatlan nézetek különféle politikai viszonyaink fölött (Pozsony, 1843)

A szerkesztő ajánlja:

Három kérdés

Kívánatinkat, panaszainkat törvényes úton is bátran kifejezhetjük. Az egyik fél a kormányzás, a másik pedig az engedelmesség terhes kötelességét vállalja magára. Az írott törvények nem elegendők, hanem azoknak tekintetben is kell állaniok. Idegen isteneknek áldozunk. Maradjunk jámbor, őszinte, meggondolt magyarok, hű védői királyunknak, intézvényinknek, jól szerzett jogainknak. Tovább »

Tria desideria

Akik a kormány nézeteit védelmezik, ezt merő tiszta meggyőződésből is tehetik, anélkül, hogy csupán hivatalt vagy jutalmat vadásznának. Mindenekelőtt a társaság pozitívumait: a statushatalmat, a vagyonjogot, a vallást és a házasságot támadták meg. Nem könnyű a régi épülethez újabbkori részeket ragasztani; de ha azt ily módon már nyolc századon által dicsőségesen fenntartottuk, a mostani, vihartalanabb időkben is még sokáig fenn lesz az tartható. Tovább »

Előkészületben

  • (Feltöltés alatt) Lamberg Ferenc: Még egy Terra Incognita – Ismeretek s tudnivalók az ausztriai birodalom nem-magyar tartományairól (Pozsony, 1841)
  • (Hamarosan) Lamberg Ferenc: Ungarns politische Stellung in Europa, von Einwanderung der Magyaren bis auf die Gegenwart (Lipcse, 1842)
  • (Hamarosan) Szécsen Antal: Politische Fragen der Gegenwart (Bécs, 1851)